360o Giải pháp nghiên cứu công nghệ & kinh doanh

360o Giải pháp thị trường & công nghệ

Của chúng tôi Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng của chúng tôi giải pháp toàn diện cho tất cả các nhu cầu nghiên cứu công nghệ và kinh doanh của họ. Các giải pháp bao gồm phân tích tiềm năng thị trường, bối cảnh cạnh tranh, quy mô và dự báo thị trường, bối cảnh công nghệ, trinh sát công nghệ, hệ sinh thái pháp lý/quy định, cùng nhiều giải pháp khác. Giải pháp 360° nhằm mục đích cho phép các doanh nghiệp hoàn thành tăng trưởng bền vững dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh và bối cảnh công nghệ cùng một lúc. 

trang 360 độ

Công nghệ Nghiên cứu

Bối cảnh công nghệ & thông tin chi tiết về IP
Đánh giá tài liệu và phân tích sản phẩm
Phân tích khoảng trắng
trinh sát công nghệ
Phân tích hệ sinh thái pháp lý/quy định
Đánh dấu và phân tích đối thủ cạnh tranh

Cam kết mô hình

Thị Trường Nghiên cứu

Báo cáo ngành & ngành
Quy mô và dự báo thị trường
Trí tuệ cạnh tranh
Hồ sơ khách hàng
Giám sát truyền thông
Gia nhập thị trường mới/Đi tới
Chiến lược thị trường
Đánh giá cơ hội

Tùy chỉnh 360° Dịch vụ nghiên cứu công nghệ & thị trường​

Tại sao chọn TT tư vấn

 • Truy cập vào một loạt các cơ sở dữ liệu để nghiên cứu thị trường. 
 • Được trang bị các chuyên gia công nghệ và kinh doanh có trình độ và kinh nghiệm. 
 • Kết hợp các chiến lược từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. 
 • Cung cấp các mô hình tương tác khác nhau và đơn giản hóa việc trình bày dữ liệu phức tạp. 
 • Có kỹ năng xử lý và giải thích dữ liệu thị trường rộng lớn. 
 • Hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn với hơn 100 câu chuyện thành công của khách hàng 
 • Sử dụng công nghệ tiên tiến để nghiên cứu thị trường. 
 • Áp dụng các phương pháp hàng đầu trong ngành. 
 • Làm việc chặt chẽ với khách hàng để điều chỉnh nghiên cứu phù hợp với nhu cầu kinh doanh. 
 • Nghiên cứu phù hợp cho các thị trường và ngành cụ thể. 
đặc biệt

Mô hình đặc biệt

 • Khách hàng tương tác với chúng tôi trên cơ sở từng dự án.
 • Thích hợp cho các yêu cầu dự án một lần.
người lưu giữ

Mô hình lưu giữ

 • Khách hàng đăng ký số giờ cố định có thể được sử dụng trong khoảng thời gian một năm. 
 • Phù hợp với những khách hàng có nhiều yêu cầu nhưng tần suất không nhất quán.
 • Tiết kiệm hơn so với mô hình Ad hoc.
người mẫu toàn thời gian

Mô hình tương tác toàn thời gian

 • Nhóm chuyên trách gồm một hoặc nhiều nhà phân tích làm việc với tư cách là nhân viên tương đương toàn thời gian (FTE) trong thời gian một năm.
 • Thích hợp cho những khách hàng có khối lượng công việc lớn và ổn định.
 • Tiết kiệm hơn so với mô hình Retainer.

Cam kết mô hình

Yêu cầu đặc biệt đối với quét công nghệ giai đoạn đầu

hình ảnh 360 trang

Đánh giá liên tục và rà soát thị trường các công nghệ chủ chốt

Nhóm 377@2x

Thiết lập hệ thống

Thiết lập công nghệ ban đầu, tiêu chí, phạm vi quét, từ khóa và định dạng báo cáo.

Nhóm 378@2x

Đề xuất và bằng chứng về khái niệm

Đề xuất không ràng buộc với các tùy chọn chi phí và các ví dụ có thể thực hiện được.

Nhóm 379@2x

Báo cáo

Giám sát và báo cáo định kỳ hàng quý / hàng tháng về sự phát triển công nghệ.

Nhóm 377@2x

Hiệu quả và cập nhật định kỳ

Xác định lợi ích của quá trình đối với khách hàng và cải tiến thuật toán tìm kiếm dựa trên các khái niệm mới.

Khách hàng Testimonials

Khay Nghiên cứu

Câu Hỏi Thường Gặp

Nghiên cứu công nghệ nói chung góp phần phân tích toàn diện tiềm năng thị trường cho doanh nghiệp như thế nào?

Nghiên cứu công nghệ đóng vai trò then chốt cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tiềm năng thị trường, tạo điều kiện doanh nghiệp ở xác định những cơ hội sinh lợi và những thách thức tiềm ẩn rất quan trọng để tạo ra các phương pháp kinh doanh có chiến lược và sáng suốt. 

Theo nghĩa rộng hơn, doanh nghiệp có thể rút ra những hiểu biết có giá trị gì từ việc phân tích bối cảnh cạnh tranh thông qua nghiên cứu công nghệ?

Việc áp dụng nghiên cứu công nghệ cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết sâu sắc về bối cảnh cạnh tranh, mang lại sự hiểu biết sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Quan điểm rộng hơn này trao quyền cho các doanh nghiệp định vị chiến lược của mình để có được lợi thế cạnh tranh. 

Nghiên cứu công nghệ, ở quy mô rộng hơn, cho phép các doanh nghiệp ước tính chính xác quy mô thị trường và dự báo xu hướng trong tương lai. Thông tin chi tiết mở rộng này cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép các doanh nghiệp tận dụng các cơ hội mới nổi và giải quyết các thách thức một cách hiệu quả. 

Những khía cạnh cụ thể nào của bối cảnh công nghệ mà TT Consultants đề cập đến trong các dịch vụ nghiên cứu của họ, có tính đến phạm vi rộng hơn?

TT Consultants, ở phạm vi rộng hơn, bao quát toàn diện bối cảnh công nghệ, bao gồm các công nghệ, xu hướng và đổi mới mới nổi. Cách tiếp cận mở rộng này đảm bảo rằng các doanh nghiệp luôn đi đầu trong các tiến bộ công nghệ và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt. 

Việc tìm kiếm công nghệ thông qua nghiên cứu mang lại lợi ích như thế nào cho các công ty trong việc đi trước những đổi mới của ngành?

Nghiên cứu công nghệ, trong bối cảnh kinh doanh rộng hơn, liên quan đến việc chủ động xác định mới nổi công nghệ, cung cấp cho các công ty những hiểu biết ban đầu để luôn dẫn đầu, thích ứng nhanh chóng và tích hợp các đổi mới một cách hiệu quả, thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục. 

Chắc chắn, nghiên cứu công nghệ, ở quy mô chung, bao gồm việc phân tích tỉ mỉ các yếu tố pháp lý và quy định, đảm bảo rằng các doanh nghiệp có đủ thông tin và tuân thủ trong việc điều hướng các bối cảnh pháp lý phức tạp, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Ngoài phân tích thị trường và tìm kiếm công nghệ, nghiên cứu công nghệ còn bao gồm những lĩnh vực quan trọng nào khác trong bối cảnh kinh doanh rộng hơn?

Nghiên cứu công nghệ vượt ra ngoài phân tích thị trường và trinh sát công nghệ để bao quát các khía cạnh quan trọng như bối cảnh pháp lý, xu hướng ngành và cân nhắc pháp lý. Cách tiếp cận toàn diện này cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện để đưa ra quyết định chiến lược và hiệu quả hơn. 

Nói một cách tổng quát, nghiên cứu công nghệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào trong việc xác định những yếu tố đột phá tiềm ẩn trên thị trường?

Nghiên cứu công nghệ, theo nghĩa rộng hơn, giúp doanh nghiệp xác định những kẻ gây rối tiềm năng bằng cách tiến hành phân tích kỹ lưỡng bối cảnh công nghệ, cho phép các công ty chủ động dự đoán và thích ứng với những thay đổi của môi trường thị trường. 

TT Consultants, trong bối cảnh rộng hơn, sử dụng các phương pháp tiên tiến, bao gồm lập mô hình dữ liệu và phân tích xu hướng, để dự báo chính xác xu hướng công nghệ và động lực thị trường. Cam kết phân tích phức tạp này đảm bảo doanh nghiệp nhận được thông tin chuyên sâu đáng tin cậy để định hướng cho việc lập kế hoạch chiến lược của họ. 

Ở quy mô chung, nghiên cứu công nghệ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với nhu cầu của thị trường mới nổi không?

Hoàn toàn có thể, nghiên cứu công nghệ, ở quy mô chung, là công cụ giúp điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường mới nổi. Sự liên kết này đảm bảo rằng các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả, luôn phù hợp và phát triển trong bối cảnh thị trường năng động và không ngừng phát triển. 

TOP

Yêu cầu mẫu miễn phí

Hồ sơ xã hội của chúng tôi:

  Yêu cầu gọi lại!

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

   Đảm bảo sự đổi mới của bạn và mở khóa tiềm năng thị trường với Cách tiếp cận tích hợp AI.

   Nhập email của bạn bên dưới để kết nối với các chuyên gia của chúng tôi

    Biến ý tưởng thành tài sản chiến lược

    Yêu cầu gọi lại!

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay