Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Trang chủ / Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Talwar và Talwar Consultants Pvt. Ltd., sau đây gọi tắt là TT Consultants và các chi nhánh (có trụ sở chính tại Mohali) hoạt động https://ttconsultants.com (trang web"). Trang này thông báo cho người dùng (“BẠN”) về chính sách của chúng tôi được thiết kế để giúp hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, xem (https://ttconsultants.com/). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân của mình theo chính sách này.

 

Công việc của TT Consultants là gì?

TT Consultants là Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phân tích và tìm kiếm bằng sáng chế. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ Đổi mới và Sở hữu Trí tuệ chất lượng cao bao gồm truy tố và tìm kiếm kiện tụng quan trọng nhất, cấp phép bằng sáng chế và phân tích vi phạm, xếp hạng danh mục đầu tư và so sánh đối thủ cạnh tranh, R&D; hoạt động hỗ trợ tìm kiếm. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp sáng tạo và tự động giúp các công ty tăng hiệu quả và giảm chi phí liên quan đến các vấn đề kiện tụng và truy tố bằng sáng chế. TT Consultants cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tạo lập tài sản trí tuệ, truy tố, kiện tụng và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

 

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng

Bạn có thể sử dụng trang web này mà không cần gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng nhất định có sẵn trên trang web này, bạn có thể được yêu cầu gửi cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và dữ liệu liên hệ hoặc vị trí khác hoặc tới một của nhiều yếu tố cụ thể hơn về bản sắc thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của bạn. Bạn có thể chọn cung cấp thông tin cá nhân cho TT Consultants theo nhiều cách: trực tiếp, qua điện thoại, qua email hoặc điện tử qua trang web của chúng tôi.

 

Truyền thông

TT Consultants có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn kết hợp với dữ liệu được thu thập và nhận từ các trang web của bên thứ ba không thuộc về TT Consultants để liên hệ với bạn về các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác (“Truyền thông tiếp thị”), sẽ bao gồm các cập nhật dịch vụ, sản phẩm quảng cáo và ưu đãi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thay đổi tùy chọn Truyền thông tiếp thị của mình bằng cách:

  • Chọn từ chối nhận Thông tin tiếp thị được gửi cho bạn bằng cách nhấp vào liên kết 'từ chối' có thể tìm thấy ở cuối email
  • Liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi bằng tùy chọn 'Liên hệ với chúng tôi', có trong email chúng tôi đã gửi hoặc trên https://ttconsultants.com/contact-us trang web.

 

Hoạt động của bên thứ ba

Trang web TT Consultants (https://ttconsultants.com) có thể chứa các liên kết đến các trang web khác có các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật riêng. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách và thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của các trang web đó chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web đó.

 

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn hợp tác với chúng tôi và lưu giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hoặc để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi sẽ lưu giữ tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ chối.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (GDPR) và luật về quyền riêng tư của các quốc gia khác cung cấp một số quyền hợp pháp nhất định cho người dùng của họ. Mặc dù TT Consultants không được thành lập ở Liên minh Châu Âu nhưng các quyền này áp dụng cho TT Consultants cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng ở Liên minh Châu Âu hoặc liên quan đến hành vi giám sát ở Liên minh Châu Âu. Trong số các quyền này có quyền biết mục đích xử lý, loại dữ liệu cá nhân liên quan, nguồn thông tin là gì; nếu không được bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và dữ liệu sẽ được lưu trữ trong bao lâu. Ngoài ra, nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chuyển đổi thông tin cá nhân của bạn. Tương tự, nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn thì bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút tiền, cũng như không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho TT Consultants cho bạn hoặc truyền trực tiếp đến bên kiểm soát khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

 

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Việc sử dụng cookie giúp nâng cao hiệu quả của TT Consultants. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trên Trang web của chúng tôi.
 

Bảo mật

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. TT Consultants sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất do vô tình và bị truy cập hoặc sử dụng trái phép, đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và khắc phục thảm họa, hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân, đào tạo nhân viên và nhà thầu về bảo mật dữ liệu và tiến hành tác động đến quyền riêng tư đánh giá theo quy định của pháp luật và chính sách kinh doanh của bạn. Các biện pháp chúng tôi sử dụng được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro khi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp cụ thể mà chúng tôi sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tường lửa, phần mềm chống vi-rút và mã hóa thông tin cá nhân của bạn.

 

Vi phạm an ninh

Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn nếu chúng tôi xác định rằng đã xảy ra vi phạm an ninh và có nguy cơ hợp lý về việc đánh cắp danh tính hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

 

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ [ngày] và sẽ vẫn có hiệu lực ngoại trừ bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của nó trong tương lai, những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đặt thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

 

Liên lạc

TT Consultants tuân thủ GDPR về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 

TT tư vấn

Văn phòng 502-503, Tháp A, Tầng 5,
Tháp kinh doanh Bestech,
Khu- 66, Mohali,
Punjab- 160055, Ấn Độ

TOP

Yêu cầu gọi lại!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

    Yêu cầu gọi lại!

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay