Giảm bớt gánh nặng: Lợi ích của việc từ bỏ chiến lược trong danh mục bằng sáng chế

Trang chủ / Blog / Sở hữu trí tuệ (IP) / Giảm bớt gánh nặng: Lợi ích của việc từ bỏ chiến lược trong danh mục bằng sáng chế

1. Giới thiệu 

Trong thị trường có tính cạnh tranh cao và định hướng đổi mới ngày nay, việc duy trì danh mục bằng sáng chế tối ưu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn bảo vệ tài sản trí tuệ của mình đồng thời tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế liên quan đến việc quản lý chiến lược các bằng sáng chế của công ty để phù hợp với mục tiêu kinh doanh, giảm chi phí và thúc đẩy sự đổi mới.

Một chiến lược hiệu quả trong lĩnh vực này là từ bỏ chiến lược, trong đó các công ty để một số bằng sáng chế hết hiệu lực để tập trung nguồn lực vào các tài sản có giá trị cao hơn.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp cắt giảm các chi phí không cần thiết mà còn đảm bảo rằng danh mục bằng sáng chế vẫn linh hoạt, phù hợp và phù hợp với các mục tiêu cốt lõi của công ty cũng như động lực thị trường.

Bài viết này đi sâu vào khái niệm từ bỏ chiến lược, khám phá các lợi ích, chiến lược thực hiện và tác động của nó đối với việc quản lý danh mục sáng chế tổng thể.

Mục lục

2. Hiểu tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế  

Tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế là một quy trình chiến lược bao gồm việc quản lý các bằng sáng chế của công ty để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty, hỗ trợ đổi mới và giảm thiểu chi phí.

Quá trình này yêu cầu xem xét và kiểm toán thường xuyên để xác định các bằng sáng chế không còn phục vụ mục đích có giá trị và để đảm bảo rằng các bằng sáng chế còn lại góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty. 

Danh mục bằng sáng chế được tối ưu hóa tốt không chỉ bảo vệ những đổi mới quan trọng mà còn cho phép các doanh nghiệp giải quyết bối cảnh phức tạp của sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả.

2.1. Mục tiêu chính của việc tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế

  • Phù hợp với chiến lược kinh doanh: Đảm bảo rằng các bằng sáng chế hỗ trợ các mục tiêu chiến lược tổng thể và định hướng kinh doanh của công ty.
  • Quản lý chi phí: Giảm chi phí không cần thiết bằng cách loại bỏ các bằng sáng chế không có giá trị thương mại hoặc quan trọng về mặt chiến lược.
  • Hỗ trợ đổi mới: Thúc đẩy một môi trường nơi các ý tưởng và công nghệ mới có thể được bảo vệ và tận dụng để tạo lợi thế cạnh tranh.

2.2. Vai trò của việc đánh giá và kiểm toán định kỳ

Kiểm toán thường xuyên danh mục bằng sáng chế là cần thiết để:

  • Xác định và ngừng các bằng sáng chế không còn giá trị.
  • Đánh giá sự liên quan và sức mạnh của các bằng sáng chế hiện có.
  • Căn chỉnh danh mục đầu tư với các mục tiêu kinh doanh hiện tại và tương lai.

2.3. Các thành phần của danh mục bằng sáng chế mạnh mẽ

  • Sở hữu bằng sáng chế đa dạng: Sự kết hợp của các bằng sáng chế bao gồm các công nghệ cốt lõi, các xu hướng mới nổi và những đổi mới tiềm năng trong tương lai.
  • Cấp phép chiến lược và quan hệ đối tác: Hợp tác nhằm nâng cao giá trị và phạm vi tiếp cận của danh mục bằng sáng chế.
  • Đổi mới liên tục: Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển để đảm bảo nguồn cấp bằng sáng chế mới ổn định.

3. Từ bỏ chiến lược trong quản lý danh mục sáng chế 

Từ bỏ chiến lược là hành vi cố tình cho phép một số bằng sáng chế nhất định hết hiệu lực, giải phóng nguồn lực để tập trung vào các bằng sáng chế có giá trị hơn và quan trọng hơn về mặt chiến lược. 

Cách tiếp cận này giúp các công ty duy trì danh mục bằng sáng chế tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và điều kiện thị trường của họ.

3.1. Lý do từ bỏ bằng sáng chế

  • Cân nhắc chi phí: Phí duy trì bằng sáng chế có thể rất lớn, đặc biệt đối với những bằng sáng chế không còn khả thi về mặt thương mại.
  • Thiếu tiềm năng thương mại: Một số bằng sáng chế có thể không có tác động đến thị trường như mong đợi hoặc có thể trở nên lỗi thời do tiến bộ công nghệ.
  • Sai lệch chiến lược: Những bằng sáng chế không phù hợp với chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai của công ty cần được xem xét lại.

3.2. Lợi ích của việc từ bỏ chiến lược

  • Tiết kiệm chi phí: Giảm phí bảo trì và chi phí hành chính liên quan đến các bằng sáng chế không cần thiết.
  • Tập trung vào các bằng sáng chế có giá trị cao: Tập trung nguồn lực vào các bằng sáng chế mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể và cơ hội doanh thu.
  • Cải thiện hiệu quả danh mục đầu tư: Hợp lý hóa danh mục bằng sáng chế để nâng cao khả năng quản lý và liên kết chiến lược.

Bằng cách kết hợp việc từ bỏ chiến lược vào quản lý danh mục bằng sáng chế, các công ty có thể đảm bảo rằng các khoản đầu tư sở hữu trí tuệ của họ được tối ưu hóa để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh tổng thể và thúc đẩy đổi mới.

4. Tiêu chí từ bỏ chiến lược 

Từ bỏ chiến lược bao gồm việc đưa ra các quyết định sáng suốt về việc bằng sáng chế nào sẽ hết hiệu lực, đảm bảo rằng danh mục còn lại đủ mạnh và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. 

Dưới đây là các tiêu chí và phương pháp đánh giá chính được sử dụng trong quá trình này:

4.1. Các yếu tố cần xem xét

  • Chi phí bảo trì bằng sáng chế: Đánh giá các chi phí liên tục liên quan đến việc duy trì từng bằng sáng chế. Chi phí duy trì cao đối với các bằng sáng chế có giá trị thấp có thể gây căng thẳng cho nguồn lực.
  • Mức độ liên quan của thị trường: Đánh giá liệu công nghệ hoặc sản phẩm được cấp bằng sáng chế có còn phù hợp trên thị trường hiện tại hay không. Bằng sáng chế bao gồm các công nghệ lỗi thời có thể không còn mang lại giá trị chiến lược nữa.
  • Sự lạc hậu về công nghệ: Xác định xem công nghệ được cấp bằng sáng chế có bị thay thế bởi những cải tiến mới hơn hay không, khiến nó trở nên ít giá trị hoặc dư thừa hơn.

4.2. Phương pháp đánh giá

  • Phân tích tài chính: Tiến hành phân tích chi phí-lợi ích để so sánh chi phí duy trì bằng sáng chế với doanh thu tiềm năng và giá trị chiến lược của nó.
  • Phân tích trích dẫn bằng sáng chế: Kiểm tra tần suất một bằng sáng chế được trích dẫn bởi các bằng sáng chế khác, điều này có thể cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực này.
  • Xu hướng thị trường: Phân tích xu hướng ngành để xác định tiềm năng trong tương lai và sự phù hợp của công nghệ được cấp bằng sáng chế.

5. Thực hiện chiến lược từ bỏ 

Việc thực hiện hiệu quả việc từ bỏ chiến lược bao gồm cách tiếp cận có hệ thống để xác định các bằng sáng chế cần từ bỏ và đảm bảo quy trình này minh bạch và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.

5.1. Các bước liên quan

  • Tiến hành kiểm tra bằng sáng chế kỹ lưỡng: Xem xét toàn bộ danh mục bằng sáng chế để đánh giá giá trị, mức độ phù hợp và chi phí liên quan đến từng bằng sáng chế.
  • Thu hút các bên liên quan: Thu hút các bên liên quan chính, bao gồm các đơn vị R&D, pháp lý và kinh doanh, vào quá trình ra quyết định để đảm bảo đánh giá toàn diện.

5.2. Công cụ và công nghệ để phân tích danh mục đầu tư

Một số giải pháp phần mềm có thể hỗ trợ phân tích và quản lý danh mục bằng sáng chế, cung cấp các tính năng như tìm kiếm bằng sáng chế, trực quan hóa, theo dõi đối thủ cạnh tranh và phân tích IP. Các ví dụ bao gồm XLSCOUT, PatSnap, Questel Orbit và Anaqua.

Bằng cách tuân theo một quy trình có cấu trúc và sử dụng các công cụ tiên tiến, các công ty có thể thực hiện chiến lược từ bỏ một cách hiệu quả để tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế của mình, đảm bảo họ tập trung vào các tài sản có giá trị cao thúc đẩy đổi mới và thành công trong kinh doanh.

6. Cân bằng giữa việc từ bỏ với sức mạnh của danh mục đầu tư

Mặc dù việc từ bỏ chiến lược là điều cần thiết để tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế, nhưng điều quan trọng là phải duy trì một bộ sưu tập bằng sáng chế cân bằng và mạnh mẽ để hỗ trợ sự đổi mới liên tục và định vị cạnh tranh.

6.1. Đảm bảo một danh mục đầu tư mạnh mẽ mặc dù bị bỏ rơi

  • Đa dạng hóa nắm giữ bằng sáng chế: Duy trì sự kết hợp các bằng sáng chế bao gồm cả công nghệ cốt lõi và các xu hướng mới nổi để đảm bảo sự bảo vệ toàn diện và sự sẵn sàng trong tương lai.
  • Tập trung vào công nghệ cốt lõi: Ưu tiên các bằng sáng chế quan trọng đối với các sản phẩm và dịch vụ hiện tại và tương lai của công ty. Điều này đảm bảo rằng năng lực cốt lõi của công ty được bảo vệ tốt và có thể được tận dụng để tạo lợi thế cạnh tranh.
  • Khám phá các xu hướng mới nổi: Theo dõi những tiến bộ công nghệ và sự thay đổi của thị trường để đảm bảo bằng sáng chế trong những lĩnh vực có khả năng trở nên quan trọng trong tương lai. Cách tiếp cận chủ động này giúp bạn đi trước đối thủ và khai thác các cơ hội thị trường mới.

6.2. Các chiến lược để duy trì danh mục đầu tư cân bằng và chiến lược

  • Đánh giá danh mục đầu tư thường xuyên: Tiến hành đánh giá định kỳ để đánh giá mức độ phù hợp và sức mạnh của bằng sáng chế. Điều này giúp xác định các bằng sáng chế không còn mang lại giá trị và có thể bị loại bỏ trong khi vẫn đảm bảo rằng các bằng sáng chế quan trọng được giữ lại và bảo vệ.
  • Đầu tư vào đổi mới liên tục: Khuyến khích nghiên cứu và phát triển liên tục để tạo ra dòng bằng sáng chế mới ổn định. Điều này không chỉ tăng thêm giá trị cho danh mục đầu tư mà còn thể hiện cam kết đổi mới của công ty.
  • Cấp phép chiến lược và quan hệ đối tác: Hợp tác với các tổ chức khác để nâng cao giá trị và phạm vi tiếp cận của danh mục bằng sáng chế. Việc cấp phép cho các bằng sáng chế không cốt lõi có thể tạo ra doanh thu trong khi quan hệ đối tác có thể dẫn đến những đổi mới cùng phát minh và chia sẻ nhằm củng cố danh mục đầu tư.

6.3. Tầm quan trọng của việc đổi mới liên tục và tích hợp chiến lược sở hữu trí tuệ

Danh mục bằng sáng chế mạnh là một phần của chiến lược sở hữu trí tuệ (IP) lớn hơn bao gồm nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại. Việc tích hợp bằng sáng chế vào chiến lược sở hữu trí tuệ toàn diện đảm bảo bảo vệ toàn diện tài sản trí tuệ của công ty và góp phần mang lại thành công kinh doanh lâu dài.

Bằng cách cân bằng giữa việc từ bỏ chiến lược với việc tập trung vào các công nghệ cốt lõi và mới nổi, các công ty có thể duy trì danh mục bằng sáng chế năng động và hiệu quả nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của họ và thúc đẩy sự đổi mới.

7. Cân nhắc về mặt pháp lý và tài chính 

Việc từ bỏ bằng sáng chế mang tính chiến lược liên quan đến một số cân nhắc về mặt pháp lý và tài chính phải được quản lý cẩn thận để đảm bảo tuân thủ và phân bổ nguồn lực tối ưu.

7.1. Ý nghĩa pháp lý của việc từ bỏ bằng sáng chế

  • Đảm bảo tài liệu phù hợp: Việc ghi lại quá trình ra quyết định từ bỏ bằng sáng chế là rất quan trọng để bảo vệ trước những thách thức pháp lý tiềm ẩn. Điều này bao gồm việc duy trì hồ sơ phân tích chi phí-lợi ích, tham vấn các bên liên quan và đánh giá chiến lược.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thời hạn từ bỏ bằng sáng chế để tránh những sai sót vô ý hoặc tranh chấp pháp lý. Điều này bao gồm việc hiểu các quy định cụ thể về quyền tài phán và đảm bảo nộp đúng thông báo từ bỏ.

7.2. Tác động tài chính

  • Phân tích lợi ích chi phí: Tiến hành phân tích chi phí-lợi ích kỹ lưỡng để so sánh chi phí liên quan đến việc duy trì bằng sáng chế với doanh thu tiềm năng và giá trị chiến lược của nó. Điều này giúp đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên từ bỏ bằng sáng chế nào.
  • Phân bổ nguồn lực: Chuyển hướng nguồn vốn tiết kiệm được từ các bằng sáng chế bị bỏ rơi sang các bằng sáng chế có giá trị cao hoặc những cải tiến mới. Việc tái phân bổ này có thể nâng cao hiệu lực và hiệu quả tổng thể của danh mục sáng chế.
  • Mất doanh thu tiềm năng: Xem xét khả năng mất doanh thu từ phí cấp phép hoặc giải quyết vi phạm khi quyết định từ bỏ bằng sáng chế. Tác động tài chính này cần được cân nhắc với chi phí tiết kiệm được từ phí bảo trì.

7.3. Các phương pháp hay nhất để lập hồ sơ và thực hiện các quyết định từ bỏ

  • Khung ra quyết định rõ ràng: Thiết lập một khuôn khổ rõ ràng để đưa ra quyết định từ bỏ, bao gồm các tiêu chí đánh giá, sự tham gia của các bên liên quan và thủ tục ghi chép.
  • Truyền thông các bên liên quan: Thông báo cho tất cả các bên liên quan về quy trình và quyết định từ bỏ để đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ.
  • Đánh giá và cập nhật thường xuyên: Định kỳ xem xét chiến lược và quyết định từ bỏ để đảm bảo chúng vẫn phù hợp với mục tiêu kinh doanh và điều kiện thị trường của công ty.

Bằng cách quản lý cẩn thận các khía cạnh pháp lý và tài chính của việc từ bỏ bằng sáng chế, các công ty có thể tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế của mình đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi tức đầu tư. 

Cách tiếp cận có cấu trúc này đảm bảo rằng lợi ích của việc từ bỏ chiến lược được hiện thực hóa đầy đủ, góp phần vào chiến lược sở hữu trí tuệ hiệu quả và hiệu quả hơn.

8. Xu hướng tương lai trong việc tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế 

Khi bối cảnh sở hữu trí tuệ (IP) phát triển, một số xu hướng và công nghệ mới nổi đang định hình tương lai của việc tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế. 

Những xu hướng này bao gồm vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), sự tích hợp các chiến lược sở hữu trí tuệ với các mục tiêu kinh doanh rộng hơn và tầm quan trọng ngày càng tăng của tính bền vững và các cân nhắc về đạo đức trong quản lý bằng sáng chế.

8.1. Trí tuệ nhân tạo và học máy trong quản lý bằng sáng chế

AI và ML đang cách mạng hóa cách các công ty quản lý và tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế của họ. 

Những công nghệ này cho phép phân tích bằng sáng chế hiệu quả và chính xác hơn, giúp doanh nghiệp xác định các bằng sáng chế có giá trị cao và các lĩnh vực có khả năng bị từ bỏ một cách chiến lược. 

Các công cụ do AI điều khiển có thể phân tích các tập dữ liệu lớn để khám phá các mẫu và thông tin chi tiết mà các nhà phân tích con người có thể bỏ qua, giúp quá trình xem xét bằng sáng chế nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

  • Phân tích dự đoán: AI có thể dự đoán giá trị trong tương lai và mức độ liên quan của các bằng sáng chế dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên duy trì hoặc từ bỏ bằng sáng chế nào.
  • Quản lý danh mục đầu tư tự động: Thuật toán ML có thể tự động hóa các tác vụ thông thường như phân loại bằng sáng chế, giám sát và quản lý phí bảo trì, giải phóng tài nguyên cho việc lập kế hoạch chiến lược.

8.2. Tích hợp chiến lược sở hữu trí tuệ với mục tiêu kinh doanh

Việc gắn kết các chiến lược sáng chế với các mục tiêu kinh doanh tổng thể ngày càng trở nên quan trọng. 

Các công ty đang nhận ra rằng danh mục bằng sáng chế của họ không chỉ bảo vệ các công nghệ hiện tại mà còn hỗ trợ sự đổi mới và mở rộng thị trường trong tương lai.

  • Lập bản đồ đường chiến lược: Liên kết các hoạt động sáng chế với lộ trình kinh doanh đảm bảo rằng các chiến lược sở hữu trí tuệ phù hợp với các mốc thời gian phát triển sản phẩm và kế hoạch thâm nhập thị trường.
  • Hợp tác đa chức năng: Khuyến khích hợp tác giữa các đơn vị R&D, pháp lý và kinh doanh giúp đảm bảo rằng các chiến lược bằng sáng chế được tích hợp với các mục tiêu kinh doanh rộng hơn và tất cả các bên liên quan đều tham gia vào quá trình ra quyết định.

8.3. Tính bền vững và cân nhắc về mặt đạo đức

Ngày càng có nhiều sự nhấn mạnh vào tính bền vững và những cân nhắc về mặt đạo đức trong việc quản lý danh mục bằng sáng chế. 

Các công ty ngày càng nhận thức được tác động môi trường và xã hội của những đổi mới của họ và đang kết hợp những yếu tố này vào chiến lược sở hữu trí tuệ của mình.

  • Bằng sáng chế xanh: Ưu tiên các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thân thiện với môi trường và thực hành bền vững có thể nâng cao danh tiếng của công ty và phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu.
  • Quản lý IP có đạo đức: Đảm bảo rằng các bằng sáng chế không cản trở việc tiếp cận các công nghệ thiết yếu, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển và thúc đẩy các hoạt động đổi mới có trách nhiệm.

8.4. Hợp tác nâng cao và đổi mới mở

Cách tiếp cận hợp tác và đổi mới mở đang thu hút được sự chú ý khi các công ty tìm cách tận dụng chuyên môn và công nghệ bên ngoài để nâng cao danh mục bằng sáng chế của họ.

  • Quan hệ đối tác hợp tác: Hình thành các liên minh chiến lược với các công ty, tổ chức nghiên cứu và công ty khởi nghiệp khác có thể dẫn đến việc cùng phát minh và chia sẻ đổi mới, mở rộng phạm vi và giá trị của danh mục bằng sáng chế.
  • Nền tảng chia sẻ IP: Việc sử dụng các nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và cấp phép bằng sáng chế có thể giúp các công ty tối đa hóa giá trị tài sản trí tuệ của họ đồng thời thúc đẩy sự đổi mới giữa các ngành.

8.5. Công cụ phân tích bằng sáng chế nâng cao

Sự phát triển của các công cụ phân tích bằng sáng chế tiên tiến đang cho phép phân tích và quản lý danh mục bằng sáng chế phức tạp hơn. 

Những công cụ này cung cấp các tính năng như giám sát thời gian thực, thông tin cạnh tranh và trực quan hóa nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh và xu hướng bằng sáng chế.

  • Giám sát thời gian thực: Việc theo dõi các hoạt động bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh và sự phát triển thị trường trong thời gian thực cho phép các công ty phản ứng nhanh chóng với những thay đổi và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.
  • Trực quan hóa toàn diện: Các công cụ trực quan giúp lập bản đồ bối cảnh bằng sáng chế và nêu bật các lĩnh vực đổi mới chính có thể giúp các công ty xác định những khoảng trống và cơ hội trong danh mục đầu tư của họ.

Bằng cách nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới nổi này, các công ty có thể tăng cường nỗ lực tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế của mình, đảm bảo rằng các chiến lược sở hữu trí tuệ của họ hướng tới tương lai, bền vững và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ.

9. Kết luận 

Việc từ bỏ chiến lược đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế, cho phép các công ty tập trung nguồn lực vào các tài sản có giá trị cao và điều chỉnh chiến lược bằng sáng chế của họ với các mục tiêu kinh doanh rộng hơn.

Bằng cách thường xuyên xem xét và kiểm toán danh mục bằng sáng chế của mình, doanh nghiệp có thể xác định các bằng sáng chế không còn mang lại giá trị đáng kể và quyết định nên từ bỏ bằng sáng chế nào, từ đó tối ưu hóa việc quản lý sở hữu trí tuệ tổng thể của mình.

Về TTC

At TT tư vấn, chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về sở hữu trí tuệ tùy chỉnh (IP), thông tin công nghệ, nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ đổi mới. Cách tiếp cận của chúng tôi kết hợp các công cụ AI và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với kiến ​​thức chuyên môn của con người, mang đến những giải pháp chưa từng có.

Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia IP lành nghề, chuyên gia tư vấn công nghệ, cựu giám định viên USPTO, luật sư sáng chế Châu Âu, v.v. Chúng tôi phục vụ cho các công ty, nhà đổi mới, công ty luật, trường đại học và tổ chức tài chính trong danh sách Fortune 500.

Dịch vụ:

Hãy chọn TT Consultants để có các giải pháp phù hợp, chất lượng hàng đầu giúp xác định lại hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ.

Liên lạc

Nói chuyện với chuyên gia của chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để đặt lịch tư vấn và bắt đầu định hình chiến lược vô hiệu hóa bằng sáng chế của bạn một cách chính xác và có tầm nhìn xa. 

Chia sẻ bài viết

Categories

TOP

Yêu cầu gọi lại!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

  Popup

  MỞ KHÓA SỨC MẠNH

  Của bạn Ý tưởng

  Nâng cao kiến ​​thức về bằng sáng chế của bạn
  Thông tin chi tiết độc quyền đang chờ đợi trong Bản tin của chúng tôi

   Yêu cầu gọi lại!

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay