DỊCH VỤ IP

Xếp hạng bằng sáng chế DỊCH VỤ

Khám phá các bằng sáng chế có giá trị nhất trong danh mục đầu tư của bạn Với Dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế kết hợp của chúng tôi

Của chúng tôi lai Xếp hạng bằng sáng chế DỊCH VỤ sử dụng thuật toán độc quyền, AI & LLM hỗ trợ XLSCOUT chuyên gia phân tích để đánh giá sức mạnh và tiềm năng của bằng sáng chế của bạn, giúp bạn đánh giá kinh doanh có thể cơ hội.  

Tăng giá trị danh mục đầu tư của bạn với xếp hạng bằng sáng chế

Của chúng tôi Phương pháp luận

Của chúng tôi Phương pháp luận

Tại sao chọn TT Consultants cho Dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế?
 • Xếp hạng bằng sáng chế so với những người vi phạm tiềm năng để đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. 
 • Đánh giá và tái cấu trúc danh mục đầu tư toàn diện để đánh giá cơ hội kinh doanh 
 • Phân loại bằng sáng chế thành tài sản cốt lõi, không cốt lõi và không liên kết 
 • Tiêu chuẩn xếp hạng bằng sáng chế được ngành phê duyệt 
 • Giá cả được tối ưu hóa cao cho từng ngân sách và yêu cầu.  
 • Dữ liệu bằng sáng chế và NPL từ hơn 100 quốc gia thông qua hơn 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.  
 • Phương pháp tiếp cận kết hợp sử dụng AI & LLM Dựa-XLSCOUT có thể giải thích được. 

Ai làm Chúng tôi phục vụ?

trường học

Trường học / Đại học

gia tài 500

Các tổ chức Fortune 500

khởi động

Startups

Công ty luật

Công ty luật

Các Nhà đổi mới (Innovators)

Các Nhà đổi mới (Innovators)

Tổng công ty

Tổng công ty

Khách hàng Testimonials

+
Dự án chất lượng đã thực hiện
+
Số năm kinh nghiệm
+
NƯỚC

Đang tìm kiếm:

Xếp hạng danh mục bằng sáng chế của bạn 

Đánh giá vị thế cạnh tranh của bạn 

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện bằng cách sử dụng xếp hạng bằng sáng chế 

Theo dõi tiến trình của bạn theo thời gian 

Xếp hạng danh mục bằng sáng chế của bạn 

Đánh giá vị thế cạnh tranh của bạn 

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện bằng cách sử dụng xếp hạng bằng sáng chế 

Theo dõi tiến trình của bạn theo thời gian 

Lợi ích từ TT Consultants' Dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế

Nhóm 377@2x

AI & LLM - Nền tảng độc quyền được hỗ trợ XLSCOUT được bổ sung chuyên môn của con người

Nhóm 378@2x

Báo cáo xếp hạng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

Nhóm 379@2x

Phân tích toàn diện sức mạnh bằng sáng chế của danh mục bằng sáng chế của bạn

Nhóm 377@2x

Khuyến nghị tối ưu hóa danh mục đầu tư 

Sẵn sàng tìm kiếm giá trị nhất Bằng sáng chế trong danh mục đầu tư

Để tìm hiểu thêm:

Khay Nghiên cứu

Tin tức

Câu Hỏi Thường Gặp

Dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế là gì?

Dịch vụ xếp hạng danh mục sáng chế là một dịch vụ chuyên biệt nhằm phân tích danh mục sáng chế của công ty để xác định sức mạnh và giá trị của nó tương đối cho các công ty khác trong cùng ngành. Nó giúp xác định lợi thế cạnh tranh của công ty, các lĩnh vực cần cải thiện và rủi ro tiềm ẩn. 

6 đổi mới làm thay đổi ngành xử lý nước

Dịch vụ xếp hạng danh mục bằng sáng chế có thể giúp bạn hiểu danh mục bằng sáng chế của công ty bạn như thế nào so với đối thủ cạnh tranh. Nó cũng có thể giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt về chiến lược sở hữu trí tuệ của mình, bao gồm những bằng sáng chế nào cần ưu tiên, những bằng sáng chế nào nên từ bỏ và những bằng sáng chế nào nên cấp phép hoặc bán. 

Dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế hoạt động như thế nào?

Dịch vụ xếp hạng danh mục bằng sáng chế sử dụng nhiều số liệu khác nhau để đánh giá chất lượng và sức mạnh của danh mục bằng sáng chế của công ty. Các số liệu này có thể bao gồm số lượng bằng sáng chế, số lượng trích dẫn, chất lượng của bằng sáng chế, lĩnh vực công nghệ được đề cập và phạm vi địa lý của các bằng sáng chế. Sau đó, dịch vụ sẽ xếp hạng danh mục bằng sáng chế của công ty tương đối tới các đối thủ cạnh tranh của nó. 

Patdigger là gì? Nó hỗ trợ việc xếp hạng bằng sáng chế như thế nào?

Patdigger là một công cụ tìm kiếm bằng sáng chế dựa trên web tiên tiến được thiết kế tỉ mỉ để phân tích toàn diện dữ liệu bằng sáng chế từ các cơ sở dữ liệu đa dạng. Nó cho phép người dùng đánh giá bối cảnh bằng sáng chế, phát hiện các hành vi vi phạm tiềm ẩn và xác định các thực thể liên quan. của Patdigger tính năng xếp hạng nhanh chóng phân tích các tham số để ưu tiên các bằng sáng chế theo mức độ liên quan, tầm quan trọng và tác động trong một trường. 

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế là gì?

Sử dụng dịch vụ xếp hạng danh mục bằng sáng chế có thể giúp bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn về mặt sở hữu trí tuệ. Nó có thể giúp bạn phân tích sức mạnh của bằng sáng chế và xác định các cơ hội cấp phép hoặc hợp tác tiềm năng cũng như các rủi ro vi phạm tiềm ẩn. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược bằng sáng chế của mình, chẳng hạn như nên ưu tiên bằng sáng chế nào hoặc nên bán hoặc cấp phép bằng sáng chế nào.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng kết quả của dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế?

Kết quả của dịch vụ xếp hạng danh mục sáng chế có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho chiến lược sở hữu trí tuệ của bạn. Ví dụ: nếu công ty của bạn có danh mục bằng sáng chế mạnh trong một lĩnh vực công nghệ cụ thể, bạn có thể chọn tập trung nỗ lực nghiên cứu và phát triển vào lĩnh vực đó. Tương tự, nếu bằng sáng chế của công ty bạn được thường xuyên được các công ty khác trích dẫn, bạn có thể có nhiều đòn bẩy hơn trong đàm phán cấp phép.

Tôi nên cân nhắc sử dụng dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế thường xuyên như thế nào để đánh giá danh mục bằng sáng chế của mình?

Bối cảnh đổi mới, đặc biệt là ở Mỹ, không ngừng phát triển. nên sử dụng các dịch vụ xếp hạng bằng sáng chế theo định kỳ, có thể hàng năm hoặc hai năm một lần, để luôn cập nhật trạng thái danh mục đầu tư của bạn và điều chỉnh chiến lược IP của bạn nếu cần.

Xếp hạng bằng sáng chế có thể giúp đàm phán cấp phép không?

Tuyệt đối. Xếp hạng bằng sáng chế đưa ra đánh giá khách quan về sức mạnh và giá trị tiềm năng của bằng sáng chế. Dữ liệu này có thể là một công cụ mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận cấp phép, vì nó cung cấp một chuẩn mực để đánh giá giá trị của bằng sáng chế trên thị trường. 

Khi xem xét "xếp hạng IP" cho danh mục đầu tư của tôi, bạn tính đến những yếu tố nào?

Xếp hạng IP liên quan đến một số khía cạnh. Chúng tôi xem xét mức độ phù hợp về mặt công nghệ của bằng sáng chế, phạm vi địa lý của nó, tần suất trích dẫn mà nó nhận được và giá trị thương mại tiềm năng của nó. Dịch vụ xếp hạng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về sức mạnh và tiềm năng tài sản trí tuệ của bạn. 

"Dịch vụ xếp hạng" của bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về các cơ hội M&A tiềm năng không?

Tuyệt đối! Dịch vụ xếp hạng của chúng tôi có thể giúp xác định điểm mạnh và lỗ hổng trong danh mục bằng sáng chế của cả bạn và đối tác tiềm năng hoặc mục tiêu mua lại. Bằng cách thực hiện phân loại và xếp hạng danh mục bằng sáng chế so sánh, chúng ta có thể làm nổi bật các lĩnh vực sức mạnh tổng hợp và giá trị gia tăng tiềm năng trong bất kỳ kịch bản M&A nào. 

"Phân loại và xếp hạng danh mục đầu tư" hỗ trợ như thế nào trong đàm phán cấp phép?

Bằng cách hiểu được sức mạnh và giá trị của các bằng sáng chế của bạn thông qua việc phân loại và xếp hạng danh mục đầu tư, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để đàm phán các thỏa thuận cấp phép. Bạn có thể xác định các bằng sáng chế có giá trị cao có thể hấp dẫn để cấp phép và đảm bảo bạn nhận được các điều khoản tốt nhất có thể dựa trên sức mạnh tài sản trí tuệ của bạn. 

Bằng cách hiểu được sức mạnh và giá trị của các bằng sáng chế của bạn thông qua việc phân loại và xếp hạng danh mục đầu tư, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để đàm phán các thỏa thuận cấp phép. Bạn có thể xác định các bằng sáng chế có giá trị cao có thể hấp dẫn để cấp phép và đảm bảo bạn nhận được các điều khoản tốt nhất có thể dựa trên sức mạnh tài sản trí tuệ của bạn. 

 

Nói chuyện với chuyên gia của chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để đặt lịch tư vấn và bắt đầu định hình chiến lược xếp hạng bằng sáng chế của bạn một cách chính xác và có tầm nhìn xa. 

Dịch vụ liên quan

Thương mại hóa danh mục bằng sáng chế

Giám sát bằng sáng chế

Tối ưu hóa danh mục bằng sáng chế

TOP

Yêu cầu gọi lại!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

  Đảm bảo sự đổi mới của bạn và mở khóa tiềm năng thị trường với Cách tiếp cận tích hợp AI.

  Nhập email của bạn bên dưới để kết nối với các chuyên gia của chúng tôi

   Biến ý tưởng thành tài sản chiến lược

   Yêu cầu gọi lại!

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay